Ohjelma

Ohjelma

FFI -ohjelma

Finnish Food Innovations (FFI) -ohjelma 1.5.2016 - 30.6.2018 opastaa suomalaisia elintarvikealan mikro-, pieniä ja keskisuuria yrityksiä innovoimaan asiakaslähtöisiä lisäarvotuotteita kansanvälisille markkinoille.

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa vientituotteiden määrää, jota suomalaiset elintarvikeyritykset tarjoavat ulkomaan markkinoille.

Toimenpiteet

Ohjelma auttaa yrityksiä hankkimaan tietoa ulkomaisista markkinamahdollisuuksista ja luomaan tiedon pohjalta uusia tuotekehitysideoita sekä kokoaa poikkitieteellisen osaajaverkoston yritysten tekemän tuotekehityksen tueksi.

Kuinka mukaan?

Hyvä elintarvikeyrityksen edustaja! Voit tulla mukaan innovaatiotyöpajoihin, seurata FFI-ohjelmaa Facebookissa, YouTubessa ja Twitterissä ja poimia sieltä uusimpia tuotekehitysideoita. Varmista mukaanpääsysi tähän uuteen tuotekehityksen turboon. FFI:ssä on tekemisen meininki!

Asiantuntijoille

Oletko tuotekehityksen tai tuotekonseptoinnin ammattilainen? Haluatko osaamisellasi edistää uusien elintarvikealan vientituotteiden kehittämistä? Ilmoittaudu FFI-ohjelman asiantuntijakumppaniksi. Olet tervetullut mukaan työpajoihin jakamaan tietoa osaamisestasi, verkostoitumaan yritysten kanssa ja tarjoamaan yrityksille palveluitanne!

Tapahtumat

Ohjelma toteuttaa kuusi ”työpajaputkea”, joihin jokaiseen sisältyy Fact finding- matka ulkomaille ja kolme innovaatiotyöpajaa. Ensimmäisessä INTRO-työpajassa tutustutaan kohdemarkkinan mahdollisuuksiin, toisessa IDEAFLOW-työpajassa puretaan Fact finding- matkan anti ja ideoidaan uusia vientituotteita. Kolmannessa INNOVATIONS GO! –työpajassa kehitetään tuotekonsepteja parhaista tuotekehitysideoista ja verkostoidutaan palveluntuottajien kanssa, jotka auttavat tuotekehityideoiden toteuttamisessa valmiiksi vientituotteiksi. Osaa työpajoista on mahdollista seurata Internet-webinaarin kautta.

Mitä maksaa

Työpajoihin ja webinaariin osallistuminen on maksutonta. Matkoille osallistuttaessa matkakulut, majoitus, paikalliset kuljetukset ja ruokailut ovat omakustanteisia.

Mistä lisätietoa?

Tulevista tapahtumista saa tietoa ohjelman verkkosivuilta www.finnishfoodinnovations.fi ja Facebook-sivuilta sekä ottamalla yhteyttä info@fennopromo.fi tai +358 40 833 7727.

Ohjelman toteuttaja: Fennopromo Oy
Ohjelman kesto: 1.4.2016-30.6.2018
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020