CoDesign

CoDesign

 

CoDesign-menetelmän esittely ja kokemukset
menetelmän pilotoinnista Finnish Food Innovations-ohjelmassa 2016 - 2018

Uuden tuotteen kehittämisessä tai olemassa olevan tuotteen parantamisessa on tarpeen huomioida monta eri näkökulmaa. Eri näkökulmien syväosaajat ovat eri alojen asiantuntijoita. Tuotteen olemuksen hyvyyden tai huonouden arvioi lopulta tuotteen loppukäyttäjä.

Koska näiden asiantuntijoitten, maallikoiden, asiakkaiden erilainen joukko ihmisiä toimii, käyttäytyy ja kommunikoi monenkirjavalla tavalla, on monenkeskisen suunnitteluprosessin toimintamalliksi tueksi kehitetty useita CoDesing-työskentelytapoja ja työkaluja. Yhteistä näille menetelmille on, että niissä yhdistyy poikkiasiantuntijuus käyttäjälähtöisesti ja osallistavalla tavalla. Fasilitoitu CoDesign-prosessi nopeuttaa tuotekehityksen ideointi ja ongelmaratkaisuvaihetta. Prosessin avulla voidaan tuottaa täysin uudentyyppisiä ideoita. Menetelmä sopii eri kokoisten yritysten käyttöön.

Liitteenä olevassa kuvauksessa esitellään Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:ssä kehitetty CoDesign-monenkeskisen suunnitteluprosessin menetelmä. Menetelmä pilotoitiin elintarvikealan käyttöön Finnish Food Innovations –ohjelmassa 2016-2018.

Lue lisää
CoDesing-menetelmän esittely (pdf-esitys)
CoDesign-menetelmän esittely (sanallinen kuvaus)